ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
     
          
 
 
     

ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
   
 
     
 

 
     
 
 

 ที่ตั้ง

      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่  อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอวังน้อย ตั้งอยู่ เลขที่  66  หมู่ที่ 4 (หนองบา) ตำบลบ่อตาโล่   อำเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร
 

 เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

      ตำบลบ่อตาโล่มีเนื้อที่ประมาณ  30 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,909 ไร่
 

 ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)
      ตำบลบ่อตาโล่มีอาณาเขต

  ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อยและตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน
  ทิศใต้  ติดต่อ ตำบลลำไทร    อำเภอวังน้อย
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย   ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอินและตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน
 

 จำนวนหมู่บ้าน

 
      มี 10 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่  โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 10  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

 บ้านสร้างใน

192 

176 

  368 

82

 นางสาวกนกวรรณ  การะโชติ 

2

 บ้านสร้างนอก

278 

300 

  578 

159 

 นายสมเกียรติ  เที่ยงธรรม

3

 บ้านหนองน้ำใส

132 

146 

  278 

63 

 นายอำนวยศิล  ปัจฉาพิมพ์

4

 บ้านต้นตาล

206

200 

  406 

109 

 นายรถ  พุ่มพวง

5

 บ้านบ่อตาโล่

 772 

833 

1,605

356 

 นายกอเด๊ด  สำลี 

6

 บ้านง่ามผักตบ

134

131 

  265

69

 นายประจวบ  ผาสุขถิน

7

 บ้านเสาวังคา

123 

150 

 273

78

 นายจุลักษณ์  ผลาผล

8

 บ้านโรงบน

286 

306 

  592

137

 นายประเสริฐ  เพียรคงชน

9

 บ้านห้วยจระเข้

296 

335 

  631

168 

 นายสมหมาย  ฉุยฉาย

10

 บ้านคานหัก

354 

374 

  728

210

 นายกรี  ผาสุขถิน

รวม

2,773

2,951 

5,724 

1,431

 

 

      ประชากรทั้งสิ้น  5,724 คน  แยกเป็นชาย  2,773 คน   หญิง  2,951 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 3.7 คน / ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2554 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

 

 

 
 
 
 
     
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6    Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd.